Privát medencék engedélyeztetése (2017.02.17.) hatályos állapot szerint

A jogszabály mai napon (2017.02.17.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez248 Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
 Fontos:
a) Az építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek esetében is teljesíteni kell a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat és az általános érvényű kötelező építésügyi és más hatósági előírásokat!
b) A helyi önkormányzati rendeletében felsorolt és bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenységek esetében a településképi bejelentési eljárást le kell folytatni! [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 23. § (1) bek., 24. § (1) bek.]
[17] 2016.12.31. napján hatályos szöveg: „A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.”