Szállítási feltételek

E-mail-en megrendelt termékek szállításáról kapcsolatos információk, feltételek

Csak e-mailen megküldött kézbesítési címeket fogadunk el!!!

I. Szállítási információk

Szállítási információk

Mi a GLS futárszolgálattal állunk kapcsolatban! A belépő szintű Lay-Z Spa felfújhatós masszázsmedencék esetében van egy határ. Ha a doboz súlya nem éri el a 40 kg-ot úgy azt valószínűséggel a GLS futárszolgálattal (átfutási ideje 2-3 nap/készlettől függően) szállítjuk ki. Ha túllépi a 40 kg-ot úgy más külsős futárcéggel tudjuk a terméket elküldeni a megadott címre (ennek átfutási ideje 4-7 nap/készlettől függően). 

Van lehetőség OEM csomaggal kérni a termékeket. Ez azt jelenti, hogy csak a külső gyári csomagolásában van eltérés. Külön bontjuk a nagy terjedelmes gyári dobot két részre, így a csomag súlya eloszlik. A dobozokban a termékek darabszáma, mennyisége, csomagolása eredeti, csak nem gyári dobozt kap.

Csomagszállító partnereink:

– GLS Futárszolgálat (Fizetés készpénzben és bankkártyával is lehetséges)

– MPL (Posta) bizonyos termékek esetén használjuk, a szállítás időpontjáról az Eladó e-mail értesítést küld. Fizetés átvételkor készpénzben, GLS-nél kártyával is lehetséges.

Kiszállítás futárral

A kiszállítás munkanapokon 8 és 17 óra között történik. A megrendelések házhozszállítását a legtöbb esetben a GLS futárszolgálat végzi.
Sikertelen kiszállítás esetén, a futárszolgálat 3 munkanapon belül ismételten megkísérli a kiszállítást.
Kérjük, hogy szállítási címként olyan címet adjon meg, ahol napközben át tudja venni a csomagot. Valamint olyan érvényes telefonszámot ami legtöbb esetben felvesz vagy használja, ugyanis a futár a termék kézbesítése előtt egy fél órával, felhívja a megadott telefonszámot, a csomagkézbesítés pontos időpontjával kapcsolatban.
A felvételt követően 24, de maximum 48 órán belül érkeznek meg a csomagok a rendeltetési címükre. Kivételt képeznek azok a termékek, melyek a rendelés pillanatában nem raktári készlet. De erről információt küldünk e-mailen.

Hétvégén, illetve ünnepnapokon a kiszállítás szünetel!

II. Fontos tudnivalók a szállítással

Még egy kis fontos tudnivaló!

Szeretnénk figyelmüket felhívni arra, hogy a weboldalunk nem webshop-ként működik. A termékek rendelése e-mail (info@badushow.hu) címünkre történő Megrendelés esetén lép életbe, megadva azokat az információkat, melyekre szükségünk van a csomag feladáshoz és számlázáshoz.
Megrendelés esetében, a csomagfeladással kapcsolatban válasz e-mailt küldünk!
Kérjük, hogy a spam mappát is kísérjék figyelemmel, mivel néhány esetben a levelünk abba érkezik meg!
A weboldalon található termékek neve mellett szereplő szállítási határidő megadása, hozzávetőleges információ.
A megrendelendő termék előtt informálódjon nálunk, hogy az adott termék raktáron, külső raktáron vagy beszerzés alatt áll-e.
Amelyik termék raktáron van és a megrendelés leadása 12:00-ig beérkezik hozzánk, úgy van rá esély, hogy még aznap át tudjuk adni a futárnak, ebben az esetben a csomag már másnap Önnél lehet!
A GLS futár csak munkanapokon kézbesít csomagot! Hétvégén csak ritka vagy kivételes alkalmakkor.
A raktáron levő termékek szállítási ideje a futár sebességétől függ de általánosságban elmondható, hogy a megrendeléstől számított 2-3 napon belül ott van Önnél a megrendelt termék.
A külső raktári termék átfutási ideje több időt is igénybe vehet: 4-6 nap.
A beszerzés alatt lévő termékek átfutási ideje, a hajó/repülő/külső futár cég sebességétől függ, itt csakis általánosságban mondható el a 15-30nap, ez lehet kevesebb, de lehet több is. Mi a külsős futárok sebességét nem tudjuk befolyásolni.

FONTOS: A futár feladata, hogy a megrendelt terméket a megadott pontos címre szállítsa, értesítse a Vevőt a csomagérkezés pontos idejével kapcsolatban, a terméket átadja, a termék értékének az összegét elkérje.

A futár a kézbesítési címen csak a járdaszigetig köteles a terméket kiszállítani, azt emeletre, 10-20 métereket cipelni, nem, ebben a Vevőnek a kötelessége az árút felvinni az emeletre, vagy bevinni a házba, raktárba,…stb.

 

III. Szállítási feltételek

1.1)  Ha az eladó felajánlja az áru kiszállítását, a kiszállítás az eladó által megadott szállítási területen belül történik a vásárló által megadott szállítási címre, eltérő megállapodás hiányában. A tranzakció lebonyolítása során az eladó rendelésfeldolgozásában megadott szállítási cím az irányadó.

1.2)  A szállítmányozó (GLS) által kiszállított árukat „járda szegély”-ig szállítja ki, azaz a szállítási címhez legközelebb eső nyilvános járdára, kivéve, ha az Eladó a weboldalán szereplő szállítási tájékoztatóban másként szerepel, és eltérő megállapodás nincs.

1.3)  Ha az áru szállítása a Vevő felelőssége miatt meghiúsult, a vásárló viseli az eladónál felmerülő többletköltségeket. Ez nem vonatkozik a szállítás költségeire, ha a vevő ténylegesen él elállási jogával. Ha a Vevő az elállási jogán él, a visszaküldési költségekre az Eladó elállási kötöttségében foglalt szabályozás az irányadó.

1.4) Ha a Vevő jogi személyként (cégként) jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata a Vevőre száll át, amint az Eladó a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállításért egyébként felelős személynek vagy intézménynek átadta. a szállítmány. Ha a Vevő fogyasztóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata csak akkor múlik el, amikor az árut a Vevőnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják. Ettől eltérően az eladott áru véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata is a Vevőre száll át, amint az Eladó az árut a fuvarozónak átadja,

1.5)  Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy elálljon a szerződéstől, ha hibás vagy nem megfelelő kézbesítési címet kapott az Eladótól. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a szállítás elmulasztása nem az Eladó felelőssége, és a szállítóval kellő körültekintéssel meghatározott fedezeti ügyletet kötött. Az Eladó minden ésszerű erőfeszítést megtesz az áru beszerzése érdekében. Az áru hiánya vagy csak részleges elérhetősége esetén a Vásárlót haladéktalanul értesíti és az ellenértékét vagy visszatéríti, vagy pótolja a mennyiséget az Eladó, vagy a Vevő részére.

1.6)  Ha az Eladó az árut átvételre ajánlja fel, a Vásárló a megrendelt árut az Eladó által megadott munkaidőn belül átveheti az Eladó által megadott címen. Ebben az esetben nem számolunk fel szállítási és egyébb költségeket.

IV. Szállítási díj az alábbiakat tartalmazza

1.  szállítási díj
2.  utánvétel költsége (amennyiben nem előreutalással fizet)
3.  csomagolási költség

V. KÉZBESÍTÉS

KÉZBESÍTÉS CÍMEN

A postai küldeményt – a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, illetve a Felek eltérő megállapodásában foglalt kivételekkel – a küldemény címén kell kézbesíteni. A küldemény címe az a cím, amelyet a feladó az 5. és 6. pontban foglaltaknak megfelelően pontosan és minden adatra kiterjedően feltüntetett a küldeményen, annak csomagolásán vagy ahhoz tartozó csomagcímkén. Amennyiben a feladó a címet nem az 5. illetve 6. pontban foglaltak szerint adja meg (pl. emelet, ajtó hiányzik), úgy felel minden ebből eredő kárért, valamint azért, ha a Szolgáltató a küldeményt ezen okból kifolyólag kézbesíteni nem tudja.

5.1. Kézbesítés természetes személy címzett részére

Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek vagy a jelen pontban rögzített feltételek esetében az egyéb jogosult átvevőnek.
A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos megközelítését. Amennyiben a címzett ezen kötelezettségének nem tesz eleget, továbbá amennyiben a személyes kézbesítés veszélyeztetné a kézbesítést végző testi épségét, valamint a vagyonbiztonságot, úgy a Szolgáltató a küldeményt a címben megjelölt hely helyett kézbesítési ponton kézbesíti, melyről a címzettet tájékoztatja. A gépkocsivezető a kézbesítéskor 10 perc időtartamot meghaladóan nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható.
A postai küldeményt a címzett vagy amennyiben azt az adott többletszolgáltatás vagy a Megbízó (feladó) és a Szolgáltató közötti szerződés nem zárja ki, úgy az egyéb jogosult átvevő részére kell kézbesíteni. Egyéb jogosult átvevőnek:
• az alkalmi átvevő,
• a helyettes átvevő,
• a meghatalmazott,
• valamint a közvetett kézbesítő minősül.
A csomagok kiadása tehát a címzett vagy más olyan (14. életévet betöltött) egyéb jogosult átvevők részére és aláírásuk ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címhelyen tartózkodó személyek, a meghatalmazott, valamint a címzett 14. életévét betöltött Ptk. szerinti hozzátartozója, valamint a címhelyen lévő ingatlan tulajdonosa vagy a címzett szállásadója, mint helyettes átvevő, továbbá a 13. pontban foglalt feltételek teljesülése esetében a közvetlen szomszéd, mint alkalmi átvevő.
GLS Hungary nem vállalja a fogvatartottak részére a büntetés-végrehajtási intézetekbe történő csomagkézbesítést.

5.1. Kézbesítés jogi személy, szervezet részére

A jogi személy és egyéb szervezet számára címzett küldeménynek tekinthető a küldemény akkor is, ha a címzésben a szervezet neve vagy címe mellett valamely természetes személy neve is fel van tüntetve.
Szervezet címére érkezett csomag akkor kézbesíthető személyes átadással, ha a szervezet az általa használt, címként feltüntethető ingatlanon gondoskodik a képviselő elérhetőségéről. A szervezet képviselőjét jogosultnak kell tekinteni a szervezet számára érkezett postai küldemények átvételére.
Ilyen személynek minősülnek az alábbi személyek meghatalmazás nélkül is:
a) a szervezet vezetője, valamint – meghatalmazás nélkül – a kézbesítési megbízott, a kézbesítési ügygondnok, a felszámoló és a végelszámoló;
b) a szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében történő kézbesítés során a szervezet által foglalkoztatott munkavállaló vagy tag,
c) amennyiben a szervezet postázó helyiséget működtet, az ott foglalkoztatott természetes személy,
d) amennyiben a szervezet recepciót működtet, az ott foglalkoztatott természetes személy.
e) a szervezet azon munkavállalója, aki nem minősül a fentiekben foglalt képviselőnek, és akit a Szolgáltató – alkalmi átvevőként – a postai küldemények átvételére jogosultnak tekint.

VI. Kézbesítésre vonatkozó általános szabályok

Minden olyan esetben, amikor az irányadó jogszabály a címzett hozzájárulásától teszi függővé a kézbesítést, GLS Hungary gondoskodik az adott hozzájárulás írásos vagy szóbeli beszerzéséről.

GLS Hungary a címadatokon kívül a postai küldeményre feljegyzett egyéb adatokat nem köteles figyelembe venni, így nem köteles vizsgálni és nem is vizsgálja, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a küldeményre igényt tarthat.

A kézbesítést a címzett/egyéb jogosult átvevő aláírásával elektronikus úton hitelesíti, vagy annak hiányában a GLS Hungary és partnerei által kiállított nyomtatványon kerül sor a kézbesítés igazoltatására. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve a telefonos vagy elektronikus csomaginformációról előkereshető.

Az aláírást rögzítő technikai eszközzel felvett aláírás képét is tartalmazó elektronikus dokumentum az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a könyvelt levélküldemény kézbesítése során a küldeményt a jogosult átvevő átvette.

Az írni nem tudó, vagy az írásban akadályozott személy részére GLS Hungary nagykorú tanú jelenlétében kézbesít. A tanú a kézbesítési okiraton saját nevét írja alá.

AddresseeOnlyService Bizalmas küldemény kézbesítése során az átvevő a feladó által megjelölt személy, aki személyazonosságát a törvényben meghatározott okmányok alapján köteles igazolni. Ilyenkor az átvevő aláírása mellett az átvevő által bemutatott fényképes személyazonosító igazolvány (pl. személyi igazolvány vagy útlevél) azonosító száma is rögzítésre kerül.

A kézbesítés csak az utánvét kifizetése (ha van), és az átvételi igazolás (kézi vonalkód-leolvasóban elektronikus úton is) aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

VII. A CSOMAG TÖMEG ÉS MÉRETHATÁRAI

Belföldi csomagok kézbesítésre vonatkozó tömeg- és mérethatárok

Belföldi kézbesítés vagy belföldi csomag alatt a belföldön feladott és belföldön kézbesített csomagokat értjük.
A belföldi csomagok darabonként maximum 40 kg-ig adhatók fel. A körméret (körméret = 2X magasság+ 2x szélesség + 1x hosszúság) nem lehet több 2 m-nél és ebből adódóan a csomag maximális hosszaként 2 m, maximális magasságaként 0,6 m és maximális szélességeként 0,8 m engedélyezett. A csomagok minimális mérete 15X10 cm, minimális körmérete pedig 35 cm. A fenti adatok már a dobozolási mérettel együtt kell figyelembe venn!

A túlsúlyos (azaz belföldi kézbesítés esetében a 40 kg-ot meghaladó) vagy a mérethatárt túllépő csomagok kézbesítését a GLS Hungary jogosult megtagadni.

Export és import küldeményekre vonatkozó tömeghatárok

Az export, illetve import csomagok darabonként maximum 31,5 kg-ig adhatók fel. A mérethatárok az export és import küldemények esetében megegyeznek a belföldi csomagokra irányadó mérethatárokkal.

VIII. SÉRÜLT CSOMAG

Eljárás, sérült csomag átvétele esetében

Kérjük, hogy az áru átvételekor ellenőrizze a csomagon jelenkező sérülési nyomokat és azonnal tegyen panaszt vagy irasson jegyzőkönyvet az általunk megbízott szállító cég sofőrjénél. Kérjük, tájékoztassa a Badushow Hungary Bt-t a szállítás során észlelt sérülésekről. A csomagon tapasztalt sérülések, nincsenek hatással az Önt megillető törvényes szavatossági és jótállási jogokra, de Ön odafigyeléssel és kellő tájékoztatással segíthet a reklamációban a csomagküldőnél és/vagy a szállítmányozónál.

gls szállítás, badushow uszodatechnika 2022 logo