600163 LAY-Z-SPA® Toronto AirJet Plus™ ThermaCore™ habpanel szerkezet, energiatakarékos pezsgőfürdő WiFi Ø190×70 cm

600163 LAY-Z-SPA® Toronto AirJet Plus™ ThermaCore™ habpanel szerkezet, energiatakarékos pezsgőfürdő WiFi Ø190x70 cm

600163 LAY-Z-SPA® Toronto AirJet Plus™ ThermaCore™ habpanel szerkezet, energiatakarékos pezsgőfürdő WiFi Ø190×70 cm