Aquabróm bróm tabletta 1 kg, klórmentes vízkezelés (BRO 010)

Aquabróm bróm tabletta 1 kg
AQUABRÓM 1 kg/20 gr-os bróm tabletta, klórmenets vízkezeléshez, masszázsmedencék fertőtlenítésére,
A termék privát használathoz javasolt, közösségi masszázsmedencék fertőtlenítésére a klóros fertőtlenítést ajánljuk!!!
Cikkszám: BRO_010
Súly: 1 kg/db
Garancia idő: 12 hónap
– Tartós hatású tabletta, amely hosszú ideig folyamatosan biztosítja a megfelelő bróm-tartalmat a medence vizében
– Beltéri medencékhez és masszázskádakhoz ajánljuk

Ne felejtse el beszerezni a Lay-Z Spa felfújható masszázsmedencék-hez a Test Stribs vízminőség ellenőrző tesztcsíkot sem!!!

aquabrom-jakuzzi fertotlenito tabletta-vízkezelő-szer-brom-tabletta-1-kg-bro-010 regi cimkes
EasySpa oxinénes, klórmentes Masszázsmedence vegyszercsomag, Lay-Z Spa felfújható masszázsmedencékhez

Szilárd, 20 grammos, lassan oldódó tabletta aktív brómos vízkezeléséhez. Hosszú ideig folyamatosan biztosítja a medencevíz fertőtlenítését. Masszázsmedencékhez és melegvizű beltéri medencékhez ajánlott.
Hatóanyag: bróm-klór-dimetil-hidantoin

ADAGOLÁSA:

Alkalmazása: Első adagolásnál 3-5 tablettát adjunk 10 m3 vízhez. Folyamatos adagolásnál hetente 2-3 tabletta szükséges 10 m3 medencevízhez. Ideális pH-érték: 7,2-7,6 Ideális szabad brómtartalom: 1,2-2,0 mg/l. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges.
Tárolás: Hűvös, száraz helyen tartandó!
Hatóanyag: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5%.

FONTOS!
Leírás
– Lassan oldódó 20 g-os brómtabletta
– Tartós hatású, hosszú ideig folyamatosan biztosítja a megfelelő fertőtlenítő hatást a medence vizében.
– Beltéri medencékhez és masszázsmedencékhez ajánljuk.
Alkalmazása: Első adagolásnál 3-5 tablettát adjunk 10 m3 vízhez. Folyamatos adagolásnál hetente 2-3 tabletta szükséges 10 m3 medencevízhez. Ideális pH-érték: 7,2-7,6 Ideális szabad brómtartalom: 1,2-2,0 mg/l. A vízkémiai paraméterek beállításához vízelemző szükséges. Lakossági és közösségi felhasználásra egyaránt javasolt.
Tárolás: Hűvös, száraz helyen tartandó!
Figyelmeztető mondatok: H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302: Lenyelve ártalmas. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P261: Kerülje a por belégzését. P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P312: LENYELÉS ESETÉN, Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.
Tartalom: bróm-klór-dimetil-hidantoin 92,5%.
100 g termék biocid anyag tartalma 92,5 g.

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

aquabrom-jakuzzi fertotlenito tabletta-vízkezelő-szer-brom-tabletta-1-kg-bro-010 figyelmeztető cimke

Pontaqua AQUABRÓM 1kg, 20gr-os tablettákkal Lay-Z Spa masszázsmedencékhez

Cikkszám: BRO-010
Csomag súly: 1000gr
Csomag méret: 15cm x 10cm x 15cm
Szállítási idő: raktári készlet esetén: 2-3nap,
gyártótól történő szállítás esetén: 2hét

Egység ár:
Nettó: 6.536.-Ft/db+ÁFA
Bruttó: 8.301.-Ft/db+száll. klts.