Telepítési utasítások

Buborékos medencefedések részletes telepítési útmutatása

– Ezen a weboldalon megtalálja a telepítési videót. Kérjük, használja a videót útmutatásként és telepítéséhez/összeszereléséhez. Jelen nyomtatott útmutató célja, hogy segítsen és kiegészítse a videót.

– Csak akkor telepítse a fedéseket, amikor nincs túl nagy szél.

– Ha kemény felületre akarja telepíteni a buborékos medencefedést, akkor megvásárolhatja a speciális „kemény felülethez alkalmas telepítő készletet” (a szerelési utasítással együtt). Ez az utasítás is rendelkezésre áll a weboldalunkon. Az alábbi utasítások a buborékos medencefedés puha felületre történő elhelyezésére vonatkoznak.

– Két ember szükséges a összeszereléséhez. Kérjük, használjon rugalmas acél vonalzót/mérőszalagot és megfelelő kalapácsot.

– Kérjük, gondosan olvassa el és tartsa be a megadott biztonsági előírásokat és útmutatásokat.

 

 1. lépés: Ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az alábbi tételeket:
1 db ponyva / sátor fólia 6 db csavart cövek
2 db horgony (a forgócsapokkal) 1 db feszítőkötél
7 db sátorrúd készlet 1 db szemes cövek
6 db műanyag biztosítócövek 1 db kis műanyag kupak

 

 1. lépés: Döntse el, hogy hol helyezi el a medencefedést
 • Először döntse el, hová akarja elhelyezni a medencefedést. Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
 • Válasszon olyan helyet, ahol vízszintes a talaj, és nincsenek egyenetlenségek. Ha ezt nem tartja be, akkor a sátrat nem lehet szorosan lerögzíteni, és lehet, hogy nem fog megfelelően zárni.
 • Határozza meg, hogy hol szeretné, hogy a sátor nyílása legyen, ezt úgy hívjuk, hogy a sátor eleje. A 2 db horgonyt ezért a sátor oldalainál kell elhelyezni, és innen nem lehet bemenni vagy elhagyni a sátort. A sátort csak elölről és hátulról lehet nyitni és zárni.
 • Gondoskodni kell róla, hogy legalább 25 cm gyaloglási terület legyen a sátor körül. A sátor hátuljánál legalább 40 cm szabad helynek kell lennie.
 • Ha több lehetősége is van, akkor olyat válasszon, ahol legkevésbé kaphat bele a szél a sátor nyílásába.
 • A dobozban lévő feszítőkötél hossza az a távolság, aminek a két horgony között kell lennie.

Figyelem: Ez a két horgony keresztlapjai közötti távolságra vonatkozik (amelyre a forgópántok fel vannak szerelve).

Figyelem: A horgonyok helyét nagyon gondosan kell meghatározni, mert ha a horgonyokat nem elég nagy gondossággal helyezik el, akkor a sátrat nem lehet megfelelő módon felállítani. Ezért kérjük, ellenőrizze a távolságot rugalmas acélvonalzó/mérőszalag segítségével. Az M-es méretű medencefedés esetén a távolság 4,42 m, az L-es méretűnél pedig 5,4 m.

Ideiglenesen használjon két műanyag biztosítócöveket a horgonyok helyének meghatározásához. Tűzze le a két biztosítócövek közül az egyiket oda, ahová az első horgonyt el szeretné helyezni. Rögzítse a feszítőkötelet a cövekhez egy hurokkal, és feszítse meg teljesen a kötélfeszítőt, amíg a kötél el nem éri a maximális hosszát.

Ha helyesen végezte el, akkor a kötél vége automatikusan a második horgony helyét jelöli ki. Szúrja le a másik biztosítócöveket a földbe azon a helyen. Mérőszalaggal ellenőrizze a két biztosítócövek közötti távolságot. M-es méretű medencefedés esetén pontosan 4,42 méternek kell lennie, L-es méret esetén 5,40 méternek. Ha a medencefedést egy már meglévő úszómedencére szeretné felhelyezni, akkor is használja a feszítőkötelet/mérőszalagot a horgonyok helyének eldöntéséhez. Két embernek kell tartania a kötelet/mérőszalagot az úszómedence fölött, és el kell helyezniük a biztosítócövekeket a kötél/mérőszalag végei alatt, hogy megjelöljék a horgonyok helyét.

 • Kalapács segítségével üsse bele a földbe a két horgonyt a két biztosítócövek helyén.

A forgató egység forgópántjainak a sátoron kívül kell elhelyezkedniük, máskülönben a sátor elveszítheti a stabilitását és összedőlhet. Időről időre ellenőrizni kell, hogy a horgony még mindig derékszögben van-e a kötélhez képest a talajon. Enyhén fordítsa el a horgonyt a beállításhoz, ha szükséges. Ahogy a horgony forgópántja közelít a talajhoz, kérjük, fordítsa el a forgópántot/egységet úgy, hogy a tüskék felül maradjanak. Ezzel megakadályozhatja, hogy a tüskéket beleüsse a földbe. Ha ezt befejezi, folytassa a kalapálást. Ne üsse bele a horgonyokat a talajba túl mélyen; hagyjon egy kis helyet, hogy a forgópánt/tüskékkel ellátott egység elfordulhasson. Az eredmény: a két horgony a megfelelő helyzetben van.

 

 1. lépés: A sátorrudak becsúsztatása a ponyvába
 • Kérjük, helyezze a ponyvát/sátorfóliát a földre, és hajtsa szét, ahogy a telepítő videóban látja (lásd a weboldal alján). Ez a videó bemutatja, hogyan kell átfordítani az első ponyvaréteget úgy, hogy a SunnyTent logó látsszon. Ez azt jelenti, hogy most már becsúsztathatja a rudakat a ponyva első kék (vagy szürke) csatornájába.
 • Most beleteheti a sátorrudakat a sátor kék (vagy szürke) csatornájába. Összesen 7 összeállított sátorrúd van. Minden csatornánál (összesen 7 van ebből is) azzal kezdje, hogy ráhelyezi a ki műanyag kupakot az összeállított sátorrúd tetejére, azután két személy becsúsztatja a sátorrudat a csatornába. Az egyik személy ott marad a csatorna kezdeténél, és nyomja az összeállított sátorrudat tovább a csatornába, a másik pedig a rudakkal együtt halad, és ügyel rá, hogy a csatorna feszes maradjon, és hogy az összeállított sátorrúd könnyen átcsúszhasson. Figyelem: Soha ne húzza az összeállított sátorrudat! Csak nyomja! Ha meghúzza, akkor a rudak részei meglazulhatnak.
 •       Minden csatornán van egy nyílás félúton. Az első és az utolsó csatornánál három nyílás van. Óvatosan csúsztassa át az összeállított sátorrudat ezeken a nyílásokon a következő csatornarészbe. Figyelem: Soha ne húzza visszafelé az összeállított sátorrudat; ha ezt megteszi, akkor a rúd részei meglazulhatnak. Ha véletlenül túl messze csúsztatta be az összeállított sátorrudat, kérjük, nyomja azt hátrafelé a végéről.
 • Ügyeljen rá, hogy az összeállított sátorrúd mindkét oldalon egyformán álljon ki.
 • Végül vegye le a kis műanyag kupakot az összeállított sátorrúdról, és használja fel a következő csatornához.
 • Ha az összeállított sátorrudat elhelyezte a csatornában, fordítsa át a következő ponyvaréteget úgy, hogy pontosan egy vonalban legyen az előző réteggel. Ekkor becsúsztathat egy összeállított sátorrudat ebbe a csatornába.
 • Újra azzal kezdje, hogy felhelyezi a kis műanyag kupakot az összeállított sátorrúdra. Ezután újra két személy csúsztassa át az összeállított sátorrudat a csatornán. Amikor egy összeállított sátorrúd teljesen benne van egy csatornában, fordítsa át a ponyvaréteget, hogy egy vonalban legyen az előző réteggel, és helyezze bele a következő összeállított sátorrudat a következő csatornába. Ha a 7 összeállított sátorrudat belecsúsztatta a csatornákba, és a sátorrétegek szépen helyezkednek el egymáson, akkor az egészet rá lehet helyezni a horgonyokra.

4. lépés: A sátor ráhelyezése a horgonyokra

 • Ehhez fogja meg az egész sátrat az egyik oldalon, és helyezze rá az egyik horgony belsejére.
 •        Figyelem: Soha ne húzza a sátrat a sátorrudaknál fogva, hanem mindig az egész sátrat vigye.
 • Tegye ugyanezt a másik horgonynál. Ehhez több erőre lesz szükség.
 • Ily módon ügyeljen rá, hogy a sátrat a talajra helyezze el úgy, hogy tökéletes félkört alkosson.
 • Most rá kell helyeznie az összeállított sátorrudak végeit a horgony tüskéire. Ehhez egy személynek a sátor belsejében kell állnia, és meg kell emelnie az összeállított sátorrudakat a megfelelő sorrendben a horgony mögött.
 • A másik személy kívül áll, és oly módon forgatja a forgópántot/tüskékkel ellátott egységet, hogy a horgonyban lévő egyik tüske, amelyik nem mozog, többé-kevésbé felfelé mutasson. Ekkor ez a személy felhelyezi az alsó összeállított sátorrudat az első tüskére. Ügyeljen rá: Ne húzza az összeállított sátorrudat, nem számít, ha az összeállított sátorrúd nem csúszik rá teljesen a tüske végére. Ezután helyezze fel a megfelelő sorrendben a többi 6 sátorrudat is a megfelelő tüskékre.
 • Pontosan ugyanezt végezze el a másik horgonynál. A sátor belsejében álló személy most megfogja a sátorrudakat a horgony mögül, és átadja őket a megfelelő sorrendben a másik személynek, aki ezután felhelyezi az összes sátorrudat a megfelelő tüskére. Ismét előfordulhat, hogy a sátorrúd nem csúszik fel teljesen a tüske végére. Ez nem probléma. Figyelem: Ügyeljen rá, hogy soha ne húzza meg a sátorrudakat, mert ezzel szétválasztja a rúd részeit. Ha túl sok hely van, együtt mindig közelebb csúsztathatják a sátrat, mint egészet, a horgonyokhoz. Nem probléma, ha egy vagy két összeállított sátorrúd nincs rajta a tüskéken és „lebeg”. Később, amikor a sátrat felállítja, ezt helyre lehet hozni.

5. lépés: A sátor felállítása

Figyelem: Az M-es méretű SunnyTent felállítása eltér az L-es méretűétől. Ezért gondosan olvassa el az alábbi utasításokat, nehogy megsérüljön a sátra.

5.1 Az M-es méretű sátor felállítása:

 • A sátor még mindig a földön van. A legfelső csatornán, amikor benne van az összeállított sátorrúd, 3 db nyílás van. Kösse a kötelet a három nyílás közül a középső nyílásban lévő összeállított sátorrúdhoz. Először készítsen egy kis hurkot azon a végén, ahol nincs a kötélrögzítő, és utána vigye át a kötelet ezen a hurkon (a sátorrúd mögött).
 • Most óvatosan és lassan húzza a sátrat felfelé ennek a kötélnek a segítségével. Az előző lépések egyikében jeleztük, hogy nem probléma, ha az összeállított sátorrudak nem csúsztak fel teljesen a horgony tüskéire. Ezt az alábbiak szerint lehet helyrehozni: ahogy az egyik személy húzza a sátrat felfelé, a másik személy rá tudja csúsztatni a rudakat a tüskékre, hogy végül teljesen rácsússzanak. Még ha egy vagy két összeállított sátorrúd nem is volt egyáltalán rajta a tüskéken (lebegő sátorrudak), ezt helyre lehet hozni, amikor felfelé húzzák a sátrat; az egyik személy ráhelyezi a lebegő sátorrudakat a tüskékre, miközben a másik személy lassan felfelé húzza a sátrat. Ügyeljen rá: Ne feledje el, hogy nem szabad húzni az összeállított sátorrudakat; csak irányítsa őket a megfelelő helyre.

 

5.2 Az L-es méretű sátor felállítása:

 • A sátor még mindig a földön van. A legfelső csatornán, amikor benne van az összeállított sátorrúd, 3 db nyílás van. Kösse a kötelet a három nyílás közül a középső nyílásban lévő összeállított sátorrúdhoz. Először készítsen egy kis hurkot azon a végén, ahol nincs a kötélrögzítő, és utána vigye át a kötelet ezen a hurkon (a sátorrúd mögött).
 • Az előző lépések egyikében jeleztük, hogy nem probléma, ha az összeállított sátorrudak nem csúsztak fel tökéletesen a horgony tüskéire, de most itt az idő, hogy ezt helyrehozzuk. Ehhez soha ne húzza a rudakat! Ezt úgy lehet helyrehozni, hogy az egyik személy nyomja/”viszi” (a sátor közepe felől) az érintett ponyvarétegeket (amelyek még mindig a földön vannak) a horgonyok irányába, miközben a másik személy ráirányítja az összeállított sátorrudakat a horgony tüskéire.
 • Amikor a sátorrudak rajta vannak a tüskéken, a sátor készen áll a felhúzásra. Ne állítsa fel a sátrat a feszítőkötél húzásával; ez a sátorrudak töréséhez vezethet. Az alábbi lépéseket kövesse: A felső kék/szürke csatornán 3 db nyílás van: jobboldali, középső és baloldali. Az egyik személy megfogja a sátrat a jobboldali nyílás és a jobboldali horgony között félúton, miközben a másik személy egyszerre megfogja ugyanazon a baloldali helyen. Együtt a két személy felemeli a sátrat előre, ugyanabba az irányba.

Figyelem: Ha a sátorrudak leválnak a horgony tüskéiről, akkor vissza kell helyezni a sátrat a földre, és vissza kell helyezni őket a tüskékre a 4. lépésben leírt módon. És ne feledje, hogy soha ne húzza a rudakat, csak irányítsa őket, máskülönben szétjöhetnek.      

 

6. lépés: A sátor rögzítése

Mielőtt rögzíti a sátrat, „fel kell ráznia”. Ehhez rázza meg a sátrat mindkét oldalon határozottan balra és jobbra, hogy a fóliát jól eloszlassa a sátorrudakon.

 1. Most következik a sátor rögzítése a 6 db csavart cövek segítségével.
 2. A sátor mindkét oldalán van 3 db nyílás az alsó (kék/szürke) csatornában. Mindegyik (6 db) nyílásba egy-egy csavart cöveket kell helyezni. Az első csavart cöveket a sátor hátuljánál lévő középső nyílásba helyezze, a sátoron kívül, szorosan a sátorrúddal szemben. Ehhez nyomja a sátorrudak kissé el magától, hogy egy kis rés maradjon, ahová a cöveket becsavarja. Csavarja be a cöveket a földbe, amíg körülbelül 1,5 cm távolság marad a fül és a föld között, miközben a fül merőlegesen helyezkedik el a sátorrúdhoz képest.

Figyelem: Most ellenőrizze, hogy jó helyre tette-e ezt az első csavart cöveket. Ha igen, akkor a horgonyok fekete (tüskékkel ellátott) forgópánt egységeinek merőlegesnek kell lenniük

/ derékszögben kell állniuk a talajhoz képest. Ha ezek az egységek balra vagy jobbra elhajolnak, akkor módosítania kell az első csavart cövek helyét az ellenkező irányba. Csak ekkor lesz a sátra később biztonságos és pontosan merőleges (és szélálló).

 1. Ugyanúgy, mint az első csavart cöveket, forgassa bele a másik két csavart cöveket a sátor hátuljánál a földbe, a kék/szürke sátorcsatorna nyílásánál.
 2. Most elhelyezheti a 3 db csavart cöveket a sátor elején. Szintén a kék/szürke csatorna 3 db nyílásánál: először nyomja a sátrat lefelé (középen), kis erővel, abba az irányba, amerre maga a sátor menni akar. Most helyezze fel az első csavart cöveket a kék/szürke sátorcsatorna középső nyílásánál; a sátor külső oldalán rögzítse, szorosan a sátorrúd mellett. Jelölje meg ezt a helyet úgy, hogy beszúrja a csavart cöveket a földbe. Ezután nyomja a sátrat (összeállított sátorrudat) kissé előre (helyet hagyva a csavart cövek becsavarásához a földbe), és ideiglenesen rögzítse a fém szemes cövekkel.
 3. Csavarja be a csavart cöveket egyenesen a földbe, azon a helyen, amit korábban megjelölt. Csavarja be úgy, hogy kb. 1,5 cm-es tér maradjon a fül és a talaj között. Vegye ki a szemes cöveket, és húzza a sátorrudat a csavart cövek alá.

Ezután csavarja a mási két csavart cöveket a földbe. Ezeket az alsó sátorcsatorna másik két nyitott helyénél kell elhelyezni.

Előfordulhat, hogy a csavart cövek nem illeszkedik tökéletesen (tökéletesen kell illeszkednie, hogy a rúd szilárdan álljon a talajon). Ha ez történik, akkor vegye ki a csavart cöveket a földből, és próbálja meg újra úgy, hogy egy negyed fordulattal máshová helyezi.

 1. Gondoskodjon róla, hogy a SunnyTent teljesen le legyen rögzítve a földre mindkét oldalon úgy, hogy a szél ne tudjon a sátor alá kapni.
 2. A csavart cövekeket úgy rögzítheti, hogy a biztosítócövekeket elhelyezi a csavart cövekek mellett, ahogy a videó bemutatja. Ezzel megakadályozza, hogy a csavart cövekek elforduljanak balra (ami azt idézi elő, hogy a csavart cövek egy kicsit felfelé jön). Ez különösen ajánlatos akkor, ha azt tervezi, hogy hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja a SunnyTent-et, vagy ha szeles időjárást jeleznek előre.
 3. A hat cövekkel a sátrát szilárdan lerögzíti. A sátor kinyitásához csavarja el a csavart cöveket egy negyed fordulattal balra, és vegye ki az alatta lévő sátorrudat. Nyissa ki a sátrat úgy, hogy kissé kiengedi a kötelet. A SunnyTent-et ki lehet nyitni, vagy be lehet zárni teljesen vagy részlegesen. Ha a kötelet pl. a középső csavart cövekhez rögzíti, akkor a sátor részlegesen lesz nyitva.

Figyelem: Ha L-es méretű SunnyTent-je van, és teljesen kinyitotta, akkor az 5.2 lépésben megadott utasításokat kell követnie, mikor felhúzza a sátrat. Ezzel megelőzi a sátor súlyos sérülését.

Figyelem: A szél nagy károkat tud okozni a SunnyTent-ben. Ezért kérjük, gondosan olvassa el a használati utasítást és a biztonsági előírásokat.

Figyelem! Az oldalon egy általános telepítés részleteit olvashatja el. A legújabb részletes telepítési útmutatót mindíg a megrendelt csomag tartalmazza!